Ροϊδης, Εμμανουήλ Δ., 1836-1904

Εμμανουήλ Ροΐδης : επιλογή από το έργο του / πρόλογος- επιλογή Γιάννης Καλαϊτζής - Αθήνα : Στιγμή, 2015 - 101 σ. ; 21 εκ. - Στοχασμοί . - Στοχασμοί (Στιγμή) .

Περιέχει πίνακα παραπομπών

Εάν ο αναγνώστης μας θέσει το ερώτημα: Με ποιο κριτήριο προτιμήσαμε τις δημοσιευόμενες προτάσεις ή παραγράφους, απαντάμε αντιγράφοντας τον συγγραφέα της Παπίσσης: Οι ευφυέστατοι αφορισμοί, στην παρούσα έκδοση της "Στιγμής", σε ελάχιστο όγκο περιέχουν πολλή ουσία, όπως τα χωρία της Γραφής ή τα φιλέτα -- Biblionet

9789602692769


Ροϊδης, Εμμανουήλ Δ., 1836-1904 --Αποσπάσματα

889.32 / Ροΐδης
Bissell Library Home | Bissell Hours Eleftheriades Library Home | Eleftheriades Hours
American College of Thessaloniki
Bissell Library
17 Sevenidi ST, Thessaloniki, GR 55535 | Tel: +302310398390 | Fax:+3023103989392 | Email: actlib@act.edu
Anatolia College
Eleftheriades Library
50 Kennedy Ave, Thessaloniki, GR 55510 | P.O. Box 21021 | Tel: +302310398352 | E-mail: aclib@anatolia.edu.gr
Powered by Koha