Χατζηδήμου, Δημήτρης Χρ., 1947-

Οι κατ'οίκον εργασίες μέσα από ανίχνευση της ελληνικής και διεθνούς εμπειρίας: ένα πολυδιάστατο παιδαγωγικό ζήτημα / Δημήτρης Χρ. Χατζηδήμου, Πέλα Αντ. Στραβάκου, Μαρίνα Λ. Κουγιουρούκη. - Θεσσαλονίκη Κυριακίδης, 2007. - 216 σ.; 21 εκ. - Καινοτομίες στην εκπαίδευση 48 . - Καινοτομίες στην εκπαίδευση 48 .

9789603439615


Διδασκαλία, Συστήματα της
Διδασκαλία
Teaching
Μελέτη στο σπίτι
Study, Method of
Μελέτη, Μέθοδός της

Δωρεά: Αδαμάντιος Παπασταμάτης
Bissell Library Home | Bissell Hours Eleftheriades Library Home | Eleftheriades Hours
American College of Thessaloniki
Bissell Library
17 Sevenidi ST, Thessaloniki, GR 55535 | Tel: +302310398390 | Fax:+3023103989392 | Email: actlib@act.edu
Anatolia College
Eleftheriades Library
50 Kennedy Ave, Thessaloniki, GR 55510 | P.O. Box 21021 | Tel: +302310398352 | E-mail: aclib@anatolia.edu.gr
Powered by Koha