Κάλβος, Ανδρέας, 1792-1869

Ωδαί / Ανδρέα Κάλβου ; κριτική έκδοση Filippo Maria Pontani ; εισαγωγή Κ. Θ. Δημαράς ; γλωσσάριο Anna Gentilini - Αθήνα : Ίκαρος, 1988 - 236 σ. : 22 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφικές σημειώσεις, ευρετήριο και γλωσσάρι

3650 δρχ.


Greek poetry, Modern--19th century
Νεοελληνική ποίηση--19ος αιώνας

Δωρεά εις μνήμην Ανέστη Ευαγγέλου

21 889.12
Bissell Library Home | Bissell Hours Eleftheriades Library Home | Eleftheriades Hours
American College of Thessaloniki
Bissell Library
17 Sevenidi ST, Thessaloniki, GR 55535 | Tel: +302310398390 | Fax:+3023103989392 | Email: actlib@act.edu
Anatolia College
Eleftheriades Library
50 Kennedy Ave, Thessaloniki, GR 55510 | P.O. Box 21021 | Tel: +302310398352 | E-mail: aclib@anatolia.edu.gr
Powered by Koha