Παραμύθια του Κάτω Κόσμου / πρόλογος Άννα Αγγελοπούλου ; επιλογή, μετάφραση, επίμετρο Δημήτρης Προύσαλης - 2η εκδ. - Αθήνα : Απόπειρα, 2007 - 217 σ. ; 22 εκ. - Του κόσμου τα παραμύθια ; 26 .

9605370956 9789605370954


Θάνατος--Λαογραφία
Death--Fiction
Death--Folklore
Παραμύθια
Tales

398.27 / Παρ
Bissell Library Home | Bissell Hours Eleftheriades Library Home | Eleftheriades Hours
American College of Thessaloniki
Bissell Library
17 Sevenidi ST, Thessaloniki, GR 55535 | Tel: +302310398390 | Fax:+3023103989392 | Email: actlib@act.edu
Anatolia College
Eleftheriades Library
50 Kennedy Ave, Thessaloniki, GR 55510 | P.O. Box 21021 | Tel: +302310398352 | E-mail: aclib@anatolia.edu.gr
Powered by Koha