Θεσσαλονικέων πόλις : τετραμηνιαία Θεσσαλονίκεια έκδοση / εκδότης - διευθυντής Ευάγγελος Χεκίμογλου - Θεσσαλονίκη : Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, 2003 - 182 σ. : εγχ. εικ. ; 28 εκ. + 1 παράρτημα - Θεσσαλονικέων πόλις ; 11 .

Τεύχος Σεπτεμβρίου 2003

Η Θεσσαλονίκη της πυρκαγιάς: 18-19 Αυγούστου 1917, Η ανατίναξη της Οθωμανικής τράπεζας στη Θεσσαλονίκη το 1903 -- Η τύχη των κατοίκων της συνοικίας του Αγίου Δημητρίου μετά το 1478, Η Θεσσαλονίκη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου --Πορτρέτα Ρουμάνων Ηγετών, Το πρόσφατο εκθεσιακό έργο της ΙΣΤ' εφορείας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων

Συνοδεύεται από παράρτημα (63σ.) με τίτλο: 1978: η πόλη μετά τον σεισμό, ο κόσμος των καταυλισμών (63σ.). (φωτογραφίες: Ινώ Ιωαννίδου, Λενιώ Μπαρτζιώκη. Επιμέλεια: Γιώργος Αναστασιάδης

1108-5452


Σεισμοί--Ελλάδα--Θεσσαλονίκη
Earthquakes--Greece--Thessalonike
Business enterprises--Greece--Thessalonike
Επιχειρήσεις--Ελλάδα--Θεσσαλονίκη
Economic history--Greece--Thessalonike
Οικονομική ιστορία--Ελλάδα--Θεσσαλονίκη
Great Fire, Thessalonike, Greece, 1917
Μεγάλη Πυρκαϊά, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 1917


Thessalonike (Greece)--Residents--History
Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)--Κάτοικοι--Ιστορία
Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)--Αρχαιότητες
Thessalonike (Greece)--Antiquities

949.5658 / Θεσ
Bissell Library Home | Bissell Hours Eleftheriades Library Home | Eleftheriades Hours
American College of Thessaloniki
Bissell Library
17 Sevenidi ST, Thessaloniki, GR 55535 | Tel: +302310398390 | Fax:+3023103989392 | Email: actlib@act.edu
Anatolia College
Eleftheriades Library
50 Kennedy Ave, Thessaloniki, GR 55510 | P.O. Box 21021 | Tel: +302310398352 | E-mail: aclib@anatolia.edu.gr
Powered by Koha