Ανδρόνικος, Μανόλης, 1919-1992

Περί της στήλης του "Οπλιτοδρόμου" / Μαν. Ανδρόνικου - Εν Αθήναις : χ. ε., 1957 - σ. [317]-326 : πιν.

Ανάτυπον εκ του εις μνήμην Γ. Π. Οικονόμου Β' τόμου Αρχαιολογικής Εφημερίδος 1953-54


Επιτάφια μνημεία--Ελλάδα
Epitaphs--Greece

Δωρεά: Νίκος Δ. Παπαχατζής

938.5
Bissell Library Home | Bissell Hours Eleftheriades Library Home | Eleftheriades Hours
American College of Thessaloniki
Bissell Library
17 Sevenidi ST, Thessaloniki, GR 55535 | Tel: +302310398390 | Fax:+3023103989392 | Email: actlib@act.edu
Anatolia College
Eleftheriades Library
50 Kennedy Ave, Thessaloniki, GR 55510 | P.O. Box 21021 | Tel: +302310398352 | E-mail: aclib@anatolia.edu.gr
Powered by Koha