Στεφανίδης, Μάνος

Ελληνομουσείον : έξι αιώνες ελληνική ζωγραφική / αρχειακή έρευνα & συγγραφή Μάνος Στεφανίδης - 1η εκδ. - Αθήνα : Μίλητος, 2001 - 2 τ. : εγχ. εικ. ; 33 εκ.

Περιέχει ευρετήριο

μ. 1. Από την Άλωση μέχρι τον εικοστό αιώνα -- μ. 2. Η ελληνική ζωγραφική στον 20ό αιώνα -- μ. 3. Η ελληνική ζωγραφική σ' έναν δύσκολο αιώνα -- μ. 4. Τα τέλη του 20ού, η αυγή του 21ου αιώνα

9608460255 (τ.1) : 107.10 Euro 9608460263 (τ.2) : 107.10 Euro


Ζωγράφοι--Ελλάδα
Painters--Greece
Painting, Greek
Ζωγραφική, Ελληνική

759.9495
Bissell Library Home | Bissell Hours Eleftheriades Library Home | Eleftheriades Hours
American College of Thessaloniki
Bissell Library
17 Sevenidi ST, Thessaloniki, GR 55535 | Tel: +302310398390 | Fax:+3023103989392 | Email: actlib@act.edu
Anatolia College
Eleftheriades Library
50 Kennedy Ave, Thessaloniki, GR 55510 | P.O. Box 21021 | Tel: +302310398352 | E-mail: aclib@anatolia.edu.gr
Powered by Koha