Τζούλης, Θανάσης Χ., 1932-

Μελετήματα για την ψυχανάλυση / Θανάσης Χ. Τζούλης - [Θεσσαλονίκη] : Μπαρμπουνάκης, 1992 - 178 σ. ; 24 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία

2500 δρχ.


Psychoanalysis--Philosophy
Ψυχανάλυση--Φιλοσοφία

150.195
Bissell Library Home | Bissell Hours Eleftheriades Library Home | Eleftheriades Hours
American College of Thessaloniki
Bissell Library
17 Sevenidi ST, Thessaloniki, GR 55535 | Tel: +302310398390 | Fax:+3023103989392 | Email: actlib@act.edu
Anatolia College
Eleftheriades Library
50 Kennedy Ave, Thessaloniki, GR 55510 | P.O. Box 21021 | Tel: +302310398352 | E-mail: aclib@anatolia.edu.gr
Powered by Koha