Χρύσης, Γιώργος Χ.

Ήχοι και απόηχοι : ποιήματα / Γιώργος Χ. Χρύσης - Cambridge (Mas.) : The Greek Institute, 1993 - 93 σ. ; 28 εκ.


Νεοελληνική ποίηση--20ός αιώνας
Greek poetry, Modern--20th century

Δωρεά Γιώργου Χ. Χρύση

889.134
Bissell Library Home | Bissell Hours Eleftheriades Library Home | Eleftheriades Hours
American College of Thessaloniki
Bissell Library
17 Sevenidi ST, Thessaloniki, GR 55535 | Tel: +302310398390 | Fax:+3023103989392 | Email: actlib@act.edu
Anatolia College
Eleftheriades Library
50 Kennedy Ave, Thessaloniki, GR 55510 | P.O. Box 21021 | Tel: +302310398352 | E-mail: aclib@anatolia.edu.gr
Powered by Koha