Καστοριάδης, Κορνήλιος, 1922-1997

Η άνοδος της ασημαντότητας / Κορνήλιος Καστοριάδης ; μετάφραση Κώστας Κουρεμένος - [Αθήνα] : Ύψιλον / Βιβλία, c2000 - 288 σ. : 21 εκ. - Τα σταυροδρόμια του λαβύρινθου 4 .

9607949900 : 18.31 Euro


Καστοριάδης, Κορνήλιος, 1922-1997


Political sociology
Political science--Philosophy
Sociology--Philosophy
Πολιτική κοινωνιολογία
Πολιτική επιστήμη--Φιλοσοφία
Κοινωνιολογία--Φιλοσοφία

306.2
Bissell Library Home | Bissell Hours Eleftheriades Library Home | Eleftheriades Hours
American College of Thessaloniki
Bissell Library
17 Sevenidi ST, Thessaloniki, GR 55535 | Tel: +302310398390 | Fax:+3023103989392 | Email: actlib@act.edu
Anatolia College
Eleftheriades Library
50 Kennedy Ave, Thessaloniki, GR 55510 | P.O. Box 21021 | Tel: +302310398352 | E-mail: aclib@anatolia.edu.gr
Powered by Koha